Causalus on terveydenhuollon ammattilaisten kehittämä palvelu lääkkeiden sivuvaikutusten minimoimiseen ja hyvinvoinnin parantamiseen. Optimoidaan lääkityksesi, jotta voisit paremmin!
Elämänlaatusi kohenee ja toimintakykysi paranee järkevän lääkityksen avulla
Turvallisuus lisääntyy ja tapaturmariski laskee, kun lääkehaitat vähenevät
Kustannukset laskevat, kun lääkemäärä usein optimoinnin seurauksena vähenee
Useat lääkkeet saattavat aiheuttaa epämiellyttäviä oireita, kuten huimausta, väsymystä tai levottomuutta. Palvelumme tunnistaa lääkkeiden haitat ja yhteisvaikutukset, ja lääkityksen optimoinnin ansiosta oireesi helpottavat.
Lääkkeisiin liittyvät haittatapahtumat ovat erittäin yleisiä. Ne ovat yksi yleisimmistä sairaalahoitoon johtavista syistä. Kun lääkehoitosi arvioidaan ja haitalliset oireet saadaan pois, voit olla turvallisemmalla mielellä.
Causaluksen ainutlaatuisen lääkityksen arviointi- ja seurantapalvelun avulla säädämme lääkecocktailiasi siten, että pääset nauttimaan lääkkeiden hyödyistä ilman turhia haittavaikutuksia.
MITÄ ENSIMMÄISET PILOTTIASIAKKAAMME MEISTÄ SANOVAT?
“Kärsin pitkään selittämättömistä oireista, enkä saanut terveydenhuollosta apua vaivoihini. Käytin 12 eri lääkettä säännöllisesti. Lääkehoidon optimoinnin avulla lääkehaitat vähenivät ja oloni kohdeni niin, että kykenin palaamaan pitkältä sairauslomalta takaisin työelämään.”
Mies, 60-vuotta, 2-tyypin diabetes & verenpainelääkitys
“Kotona asuva 86 vuotias äitini oli ajoittain sekava ja häntä huimasi. Lääkärissä käyntien seurauksena hänen lääkkeitten määrä kasvoi niin, että lopulta niitä oli yhdeksän erilaista pilleriä. Kun hänen lääkkeet arvioitiin ja lääkitystä muutettiin ja joiltain osin vähennettiin, äidin sekavuus ja huimaus helpotti”
Nainen, 60-vuotta, äiti 86v kotona ajoittaisen kotihoidon turvin
MITEN PALVELU TOIMII?
Lataa sovellus ja kirjaa siihen lääkityksesi ja oireesi.
Palvelu tekee analyysin lääkityksestäsi ja hälyttää, kun huomaa siinä riskejä.
Varaa aika etäklinikkamme omafarmaseutille, joka tekee tietojesi pohjalta suunnitelman lääkkeiden optimoinnista.
Klinikan lääkäri tarkastaa farmaseutin suunnitelman ja vahvistaa toimenpide- suunnitelman.
Jatkuva oireseuranta tukee lääkemuutosten vaikutuksen seuraamista.
Kuluttajasovellus on markkinoilla syksyllä 2021 ja se sisältää:
Oireseurantatyökalun
Tiedot lääkityksestäsi ja annostuksesta
Analyysin lääkeriskeistäsi
Omafarmaseutti & lääkäritiimin
Toimenpidesuunnitelman
Toimenpidesu-
unnitelman
Jatkuvan seurannan ja valvonnan
Liity postituslistallemme niin kuulet lanseerauksesta jo etukäteen!
Liity postitus-listallemme niin kuulet lanseerauk-sesta jo etukäteen!
Oireesi eivät välttämättä liity vaikkapa korkeaan ikään tai sairauteen, vaan ne voivat olla myös lääkityksen haitallisia sivuvaikutuksia. Selvitä kyselyn avulla, mistä voisi olla kyse sinun tapauksessasi.