Tietosuojaseloste

Causalus Oy:n yritys- ja yhteisöasiakkaiden rekisteri 
Henkilötietolain (1050/2018) ja General Data Protection Regulation:in (GDPR [EU] 2016/679) mukainen seloste. Laatimispäivä: 31.7.2019.  

Rekisterinpitäjä
Nimi: Causalus Oy
Y-tunnus: 2915535-6
Osoite: c/o Maria01, Lapinlahdenkatu 16, 00180 HELSINKI
Puhelin: +358 (0)50 3080 242

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi: Panu Engelvuori (COO)
Osoite: c/o Maria01, Lapinlahdenkatu 16, 00180 HELSINKI
Sähköposti: panu@causalus.com

Rekisterin nimi
Causalus Oy:n yritys- ja yhteisöasiakkaiden rekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Rekisterissä olevia henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten: asiakassuhteiden hallinta ja hoitaminen, myynti ja markkinointi, mielipide- ja markkinatutkimus, asiakassuhteiden ja liiketoiminnan kehittäminen sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: yrityksen yhteyshenkilön tiedot, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite, matka- ja/tai muu puhelinnumero, tehtävä ja asema yrityksessä, kontaktihistoria asiakas- ja asiointisuhdetta koskevat tiedot, kuten yhteydenotot, tarjous-, tilaus- ja sopimustiedot, asiakaspalautteet, markkinointitilaukset (julkaisut ja tiedotteet), asiakaskyselyiden tulokset suoramarkkinointiluvat ja -kiellot, verkkokäyttäytymistiedot, mahdolliset muut asiakkaan itsensä antamat lisätiedot ja muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot. Tietoja säilytetään Causalus Oy:n asiakkuushallintajärjestelmässä (CRM).

Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään, rekisterinpitäjän työntekijöiltä (mm. käyntikortit, palaverimuistiot), julkisista tietolähteistä, kaupallisista rekistereistä ja rekisterinpitäjän omista tietojärjestelmistä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja voidaan luovuttaa ja siirtää Causalus Oy:n mahdollisille tytär- ja maayhtiöille ja näiden ylläpitämiin tietokantoihin. Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja muille tahoille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla (esim. siten että Yhdysvalloissa säilytettävää tietoa käsitellään vain Privacy Shield–järjestelmän alaisten kumppanien ja alihankkijoiden toimesta).

Tarkastusoikeus ja tiedonkorjaaminen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on merkitty rekisteriin. Tarkastuspyyntö tulee toimittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa yllämainitussa osoitteessa. Mikäli tallennetuissa tiedoissa on virheitä, rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.

Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkinointi- ja mielipidetutkimusta varten. Kiellon voi ilmoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakashallintajärjestelmään ja henkilötietoja koskeviin tiedostoihin pääsevät vain ne Causalus Oy:n henkilökuntaan kuuluvat henkilöt, jotka työnsä puolesta osallistuvat tietojen käsittelyyn. Kullakin järjestelmää käyttävällä työntekijällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Rekisteri sijaitsee Causalus Oy:n palveluntarjoajan palvelimilla. Palvelimet on suojattu tarvittavilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä.

Evästekäytännöt

Evästeet ja niiden käyttö
Keräämme ja käytämme Causalus Oy:n sivustoilla ja digitaalisissa palveluissamme (esim. ajanvaraus) käyttäytymistietoja sivuston ja palveluiden toteuttamiseksi ja kehittämiseksi ja parantaaksemme käyttökokemustasi sekä markkinoinnin kohdentamiseen Causalus Oy:n tai sen kumppaneiden tarjoamissa palveluissa. Voimme kerätä tietokonettasi tai muuta päätelaitettasi koskevia tietoja evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu päätelaitteellesi ja jonka avulla digitaalinen palvelu voi mm. halutessasi tallentaa käyttäjän käyttäjätunnuksen ja salasanan seuraavaa vierailua vartent ai tallentaa lukemasi sisällöt. Evästeet ja muut vastaavat tekniikat eivät vahingoita päätelaitettasi tai tiedostojasi. Niitä ei voida käyttää virusten levittämiseen eivätkä ne mahdollista kovalevylläsi olevien tietojen tutkimista. Evästeiden avulla palvelujemme käyttö on käyttäjälle helpompaa ja esitetty sisältö sekä markkinointi tarkoituksenmukaisempaa ja kohdistetumpaa.

Keräämme evästeiden avulla tietoja siitä, miten käytät sivustojamme tai digitaalisia palveluitamme (esim. vierailun kesto ja ajoittuminen sekä minkä hakulauseiden ja -sanojen sekä hakukoneen kautta vierailu on linkitetty),millä sivustoilla ja sivustojen alueilla käyt sekä millaisia tietokonetta tai päätelaitetta käytät teknisesti (mukaan lukien IP-osoite, laitteen ID-tunnus, fyysinen sijainti, selain, operaattori ja käyttöjärjestelmätyyppi sekä niihin liittyvät URL-osoitteet).

Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla, mutta käyttäjältä itseltään muussa yhteydessä saatuja tietoja voidaan yhdistää evästeiden tai muiden tekniikoiden avulla kerättyihin tietoihin. Esimerkiksi jos olet rekisteröitynyt tai tunnistautunut muuten (esim. jättämällä verkkosivustojemme kautta nimi- ja yhteystietosi yhteydenottopyynnön yhteydessä)voimme yhdistää tietojasi eri laitteista ja selaimista. Tällöin tietoja kerätään ja käsitellään Pharmanalysis Oy:n tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.

Voimme kerätä käyttämistietojasi itse tai niitä keräävät meidän palveluntarjoajamme. Käytämme sivustoillamme mm. Google Analyticsiä. Google Analytics käyttää evästeitä, joiden avulla verkkosivujen käytöstä voidaan laatia tilastoja ja analysoida sivuston käyttöä. Evästeet keräävät anonyymia tietoa verkkopalvelun liikenteestä, eikä tällaista tietoa yhdistetä yksittäiseen henkilöön.

Causalus Oy käyttää sivustojen käytöstä kerättyä tietoa myös selaimelle kohdennetun mainonnan tai sisällön tuottamiseen. Causalus Oy voi luoda kohderyhmiä selainkäyttäytymisen perusteella ja esittää näille kohderyhmille niitä todennäköisesti kiinnostavaa mainontaa tai sisältöä. Causalus Oy käyttää tähän yhteistyökumppaneita, kuten Google Adwordsia. Mikäli et halua, että mainontaa kohdennetaan kiinnostusalueidesi mukaan, voit estää kohdentamisen kokonaisuudessaan tai yrityskohtaisesti YourOnlineChoices–sivuston kautta http://www.youronlinechoices.com/fi/omat-mainokset.

Sivustoillamme ja digipalveluissamme voi olla käytössä ns. yhteisöliitännäisiä toimintoja, kuten LinkedInin seuraa -painike, jonka sisältö tulee suoraan LinkedInistä. LinkedIn, Google ja muut vastaavat palveluntarjoajat voivat kerätä tietoja kävijän vierailusta kulloinkin voimassaolevien ehtojensa mukaisesti. Causalus Oy ei ole vastuussa näiden kolmannen osapuolen sivujen sisältämästä aineistosta tai niiden käytöstä.

Halutessasi voit estää evästeiden käytön muuttamalla selaimesi asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista.Lisäohjeita voit hakea esimerkiksi selaimesi ohjesivuilta. Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivustomme toiminnoista eivät välttämättä toimi. Voit estää kolmansilta osapuolilta tulevat evästeet esim. Your Online Choices – sivuston avulla, jolloin selain sallii vain evästeet, jotka tulevat suoraan käytettävästä verkkopalvelusta.

Voit tyhjentää evästehistorian verkkoselaimen asetuksista. Tällöin tunniste joka on asetettu selaimeen ja siihen perustuva verkkokäyttäytymisprofiili poistuu. Toimenpide ei estä uusien evästeiden tallentumista selaimeen.