Causalus on terveydenhuollon ammattilaisten kehittämä digitaalinen lääkityksen arviointipalvelu, joka ratkaisee hoitotyön arjessa esiintyviä lääkitysongelmia ja parantaa potilaiden vointia. Samalla se kehittää ammattiosaamista ja vapauttaa resursseja.
Potilaiden vointi kohenee, hoitoisuus helpottuu ja tapaturmariski pienenee
Lääkitysturvallisuus paranee ja lääkehaitat vähenevät
Palvelu auttaa täyttämään viralliset hoitovaatimukset ja lääkärin työ nopeutuu
Yleinen lääkkeestä johtuva oire on mm. huimaus joka aiheuttaa kaatumisia. Lääkityksen optimoinnilla lääkehaitat minimoidaan ja potilaiden toimintakyky ja elämänlaatu paranevat, kun lääkkeiden aiheuttamat haitat vähenevät tai poistuvat kokonaan.
Palvelumme tunnistaa esim lääkkeiden yhteisvaikutukset ja merkittävän määrän muita tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa haitallisia ja elämää hankaloittavia oireita. Sen avulla varmistetaan lääkityksen vaikuttavuuden seuranta kustannustehokkaasti.
Pilvipohjaisessa palvelussamme asukkaiden lääkitystieto on aina ajantasaista ja läpinäkyvää. Lääkitysmuutosten vaikuttavuuden seuranta on erittäin selkeää ja helppoa.
MITÄ ASIAKKAAMME MEISTÄ SANOVAT?
“Causaluksen avulla lääkehoidon seuraaminen on huomattavasti helpompaa ja systemaattisempaa. Nyt seurantaan osallistuvat kaikki omahoitajat. Oikean lääkehoidon avulla asukkaiden oireet ovat vähentyneet ja vointi kohentunut. Asukkaat ovat mm. päässeet liikkumaan paremmin, mikä lisää elämänlaatua monella tavalla. Olemme oppineet valtavasti lääkehoidon kokonaisvaltaisesta vaikutuksesta ihmiseen.”
Vastaava hoitaja Maria Juuso, Villa Tapiola
75%
75% hoitajista huomasi asukkaiden levottomuuden vähentyneen ja 70% asukkaiden aggression vähentyneen 18kk aikana, kun Causalus otettiin käyttöön.
26%
Haittaoirepisteet vähenivät keskim. 25.6% ja 15 asukkaalla 44:stä katosi vähintään yksi oire kokonaan.
10%
Haittaoirepisteet vähenivät keskim. 25.6% ja 15 asukkaalla 44:stä katosi vähintään yksi oire kokonaan.
“Causaluksen käyttäminen on ollut yllättävän helppoa, ja digitaalinen työkalu lääkehoidon seurantaan helpottaa valtavasti työtä.”
Osastonhoitaja Sanna Kivimäki, Puotilan palvelutalo
67
NPS suosittelu-indeksissä yli 50 on erinomainen tulos, ja Gauis-säätiön käyttäjäkyselyssä NPS oli 67.
12
Causalus ollut käytössä Puotilan palvelutalossa ja Heseva-kodissa 12kk.
19%
Haittaoirepisteet vähenivät keskimäärin 19%
“Lääkehoidon vaikutusten arviointi on yleisesti koettu vaikeaksi. Causalus-ohjelma toi helpotusta niin seurantaan kun arviointiinkin. Lääkehoidon toteuttamiseen ja asiakkaan lääkityksen arviointiin kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota ja lääkitykseen liittyvistä asioista keskustellaan avoimemmin yhdessä työryhmän kesken.”
Yksikönjohtaja Viva Sippola, Rinnekoti
MITEN PALVELU TOIMII?
Hoitaja kirjaa asukkaiden lääkityksen ja seuraa oireita.
Palvelu hälyttää, kun huomaa riskejä lääkityksessä.
Oirepäiväkirjan avulla farmaseutti tekee arvion lääkityksestä ja ehdottaa tarvittaessa muutoksia.
Lääkäri hyväksyy tai hylkää ehdotetut muutokset ja kirjaa ne hoitosuunnitelmaan.
Hoitavat tahot saavat raportin ja seuraavat lääkitysmuutoksen vaikutusta oireisiin.
Palvelu maksaa alk. 3€/asukas/kk ja sisältää palvelutasosta riippuen esimerkiksi:
Kattava tietokanta (mm. valmisteyhteenvedot, Fimea Lääke 75+, yhteisvaikutukset, munuaisdata)
Jatkuva lääkehoidon vaikuttavuuden ja voinnin seuranta
Farmaseuttien kuratoima lääkehaitta / oiretietokanta
Kalenterinäkymä lääkehaittojen vaivattomaan tunnistamiseen
Muistutukset ja hälytteet lääkemuutosten seurantaan
Tietoturvallinen viestintäkanava ammattilaisten tiedonvaihtoon
Potilas-, yksikkö-, ja organisaatiokohtaiset lääkitysturvallisuusraportit
Potilas- yksikkö- ja organisaatio-
kohtaiset lääkitysturvalli-
suusraportit
CE-merkitty lääkinnällinen laite
Liity sähköpostilistallemme niin opit lisää järkevästä lääkehoidosta, kuulet terveydenhuollon ammattilaisten kokemuksista ja saat tietoa Causaluksen palvelutarjonnasta.