Tausta
tarina
"Kun Pauli tulee käymään, vanhukset heräävät henkiin."
Kaikki lähti liikkeelle kysymyksestä: miten järkevän lääkehoidon piiriin pääsisi mahdollisimman moni vanhus? Pauli Puiravan vuonna 2016 esittämään kysymykseen on nyt vastaus. Causalus.

Pauli kasvoi farmaseuttiperheessä ja lääkehoitoon liittyvät mahdollisuudet ja haasteet kiehtoivat häntä jo lapsena – urasuunnitelmat olivat selvät. Kun Pauli valmistui farmaseutiksi, perinteinen työ apteekin tiskin takana ei kuitenkaan houkutellut. Hän tiesi haluavansa tehdä töitä kentällä, tähän oli innostanut Englannin opintomatkalta mukaan tarttunut kiehtova idea.

Moniammatillinen yhteistyö ratkaisu lääkehoitoon

Englannissa Pauli oli tutustunut malliin, jossa jokaisella sairaalaosastolla oli oma farmaseuttinsa. Moniammatillisen yhteistyön ansiosta potilaiden lääkitykset oli optimoitu ideaalitasolle. Tämä kokemus innosti Paulia hankkimaan Suomessa lääkehoidon kokonaisarvioinnin (LHKA) erityispätevyyden.  

Hän alkoi tehdä arviointeja hoivakodeissa – hyvällä menestyksellä. Monessa hoivakodissa Paulin käyntejä odotettiin innolla, koska hänen tekemänsä työn tulokset realisoituvat hoivakodin arjessa hyvin konkreettisesti. Asukkaiden vointi parani, henkilökunnan resursseja vapautui ja lääkekulut laskivat.

Turvallista lääkehoitoa joka hoivakotiin

Pauli on tehnyt lääkehoidon arviointeja hoivakodeissa vuodesta 2009, jo lähes kymmenen vuotta. Vaikuttava ja laadukas työ hoivakotien asukkaiden elämänlaadun parantamiseksi sai hänet pohtimaan, miten turvallista ja tehokasta lääkehoitoa voitaisiin tarjota vanhuksille hoivayksikön koosta riippumatta.

Pauli alkoi ideoida digitaalista työkalua, jonka avulla lääkehoidon seuranta ja arviointi olisi jatkuvaa ja moni-ammatillinen yhteistyö jouhevaa.  

Ensin hän esitteli ideaansa geriatri Jouko Laurilalle, mutta pian tiimiin liittyi joukko tutkijoita, ohjelmointiguruja ja liiketoiminnan ammattilaisia, jotka lähtivät yhteisvoimin tavoittelemaan tätä tärkeää tavoitetta.

Nyt tuo yhden miehen unelma on meidän koko Causaluksen tiimin unelma. Me haluamme tuoda suomalaisen lääkehoidon arviointi- ja seurantapalvelun kaikkien saataville, jotta kenenkään ei tarvitsisi turhaan kärsiä lääkityksen haittavaikutuksista tai tehottomasta lääkityksestä.

Lue lisää meistä ja tutustu koko tiimiimme.

pauli puirava mediassa
tulokset
Tuloksia Paulin työstä: Case Veikkola

Vuonna 2010 Pauli aloitti yhteistyön Tammikartanon vanhainkodin kanssa Veikkolassa. Vuoden mittaisesessa lääkehoidon kokonaisarvioinnissa oli mukana 18 vanhusta. Lääkitystä säädettiin ja seurattiin.

Tehokkuutta seurattiin, ja tulokset kirjattiin tietysti ylös. Ne puhuvat puolestaan.

Mutta numeroiden lisäksi myös inhimilliset saavutukset olivat merkittäviä. Vanhukset oppivat syömään uudelleen ja heidän toimintakykynsä ja liikkuvuutensa parani. Nukkumisvaikeudet, kivut ja pahoinvointi vähenivät. Vanhusten kohentunut kunto helpotti myös merkittävästi hoitohenkilökunnan työtä ja toi resurssisäästöjä vanhainkodille.

18

vanhusta mukana tutkimuksessa

27,628

lääkeannosta vähemmän vuodessa

2,6

lääkettä vähemmän vanhusta kohden

600–700 €

suoria lääkesäästöjä vanhusta kohden
Tiedätkö millä tolalla lääkitysturvallisuus ja lääkehoidon seuranta on yksikössäsi?
Terveydenhuollon ammattilaisille suunnatussa ilmaisessa ja lyhyessä auditointikyselyssä saat alustavan käsityksen siitä, kuinka hyvin lääkehoitoon liittyvät asiat on yksikössäsi hoidettu.
Aloita kysely