Turvallinen lääkehoito on tiimityötä

April 6, 2021

STM julkaisi maaliskuussa 2021 uudistetun version Turvallinen Lääkehoito -oppaasta, johon kaikkien lääkkeiden kanssa työskentelevien tulisi perehtyä. Uusittu opas on suunnattu kaikille lääkehoitoa tarjoaville yksiköille ja on loistava apu turvallisen lääkehoitosuunnitelman laatimiseen.

Kaikkien lääkehoitoon osallistuvien ammattilaisten tulisi  osallistua lääkehoidon onnistumisen seurantaan ja pyrkiä siihen, että ehkäistävissä olevia haittoja onnistutaan yhteistyöllä välttämään. Yksi lääkehoidon suurimmista ongelmista on ajantasaisen lääkitystiedon välittyminen potilaan hoitoon osallistuvien välillä. Siksi on tärkeää, että kaikki lääkehoidon parissa työskentelevät osaavat tunnistaa mahdolliset lääkehoitoon liittyvät ongelmatilanteet ja välittävät tietoa muille hoitoon osallistuville, potilaalle itselleen ja hänen läheisilleen. 


“Yksi suurimmista ongelmista on ajantasaisen lääkitystiedon välittyminen kaikille lääkehoitoon osallistuville.”

Kun kaikki lääkehoitoon liittyvä tieto kerätään samaan paikkaan Causaluksen pilvipohjaiseen etäpalveluun, lääkitystieto pysyy ajantasaisena, mikä auttaa täyttämään oppaan vaateet ja tekee lääkehoidosta läpinäkyvämpää. Palvelu analysoi potilaiden lääkityksen ja terveydentilan ja esittää tiedot selkeässä visuaalisessa muodossa, jolloin terveydenhuollon ammattilaisten on helppo tunnistaa lääkekokonaisuuteen liittyvät riskit ja korjata mahdolliset ongelmat. Näin monimutkaisen kokonaislääkityksen arviointi, seuranta ja standardointi helpottuu ja nopeutuu.

Causaluksen etäpalvelua voivat käyttää kaikki hoitoon osallistuvat, jolloin lääkityksen ammattilaisen neuvot ja mielipiteet saadaan nopeasti lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan saataville. Turvallinen lääkehoito on parhaimmillaan moniammatillista tiimityötä, jota lääkehoidon etäpalvelu tukee.


Lataa päivitetty Turvallinen Lääkehoito -opas täältä
Tiedätkö millä tolalla lääkitysturvallisuus ja lääkehoidon seuranta on yksikössäsi?
Terveydenhuollon ammattilaisille suunnatussa ilmaisessa ja lyhyessä auditointikyselyssä saat alustavan käsityksen siitä, kuinka hyvin lääkehoitoon liittyvät asiat on yksikössäsi hoidettu.
Aloita kysely