Miten etäpalvelut parantavat lääkehoidon turvallisuutta?

March 18, 2021

Pandemian aikana myös terveydenhuolto on siirtynyt entistä enemmän etäpalveluiden varaan ja valmistanut meitä siihen, että etätyö on tullut jäädäkseen. Causaluksen perustajan Pauli Puiravan mukaan etäpalveluiden käyttöön totuttautuminen terveydenhuollossa on hyödyllistä myös tavallisen arjen näkökulmasta, sillä se on kustannustehokasta ja nopeaa, sekä mahdollistaa moniammatillisen yhteistyön. Puiravan mukaan etäpalvelusta olisi hyötyä erityisesti lääkehoidon arvioinnissa hoivakodeissa, joissa lääkärikäynnit ovat olleet harvassa jo ennen pandemiaa.

Harvat vierailuvälit aiheuttavat ketjureaktion, jossa lääkärillä ei ole riittävästi aikaa keskittyä yhteen potilaaseen, ja ongelmat kertyvät seuraavalla vierailulla ratkaistavaksi. Erityisen hyödyllinen lääkehoidon etäpalvelu on vuositarkastusten näkökulmasta, joita varten potilaiden oireita ja lääkitystä seurataan vuoden ajan.

Vuositarkastukseen valmistautuminen on paljolti hoitajien varassa, ja voi olla sattumanvaraista, mitä asioita lääkäri käsittelee riippuen potilaan sen hetkisestä voinnista. Tähän vaikuttaa paljon myös se, kuinka ajantasaisia potilaan terveystiedot ovat. Kiireessä valmistellussa tarkastuksessa potilaan tiedoista saattaa puuttua perusmittauksia, eikä lääkäri saa riittävää kokonaiskuvaa potilaan voinnista. Lääkärin tulee myös monesti arvioida potilaan lääkitys näillä puutteellisilla perustiedoilla, mikä lisää lääkehoitoon liittyviä ongelmia. 

”Etätyöskentely ja etäpalvelut eivät ole vähenemään päin, päinvastoin.”
- Pauli Puirava, CEO

Avain ratkaisuun on vuositarkastusten valmistelu etukäteen, jolloin lääkärille jää enemmän aikaa olennaiseen. Kun lääkehoidon arvioinnin etäpalvelu liitetään potilastietojärjestelmään, farmaseutit voivat etukäteen pitää huolen siitä, että lääkitykseen liittyvät perusmittaukset ovat aina ajan tasalla. Vuositarkastuksen koittaessa hoitaja voi koostaa lääkärille raportin mittaustuloksista ja potilaan lääkityksestä, sekä lääkkeiden riskeistä, yhteisvaikutuksista ja mahdollisista haittavaikutuksista. Lääkärin työ helpottuu ja nopeutuu huomattavasti ja potilaiden hoidon laatu paranee, kun aikaa ei kulu perusasioiden tarkastamiseen. 

Ennen vuositarkastusta lääkehoidon vaikuttavuutta pystytään seuraamaan tehokkaasti etänä. Haittavaikutuksiin pystytään reagoimaan nopeasti ja tehokkaasti aktiivisella seurannalla. Yhteisellä alustalla hoito täydentyy moniammatillisella osaamisella, eivätkä muutokset potilaan voinnissa jää huomaamatta.  

”Etätyöskentely ja etäpalvelut eivät ole vähenemään päin, päinvastoin. Etäpalveluiden käyttö nopeuttaa hoitotyötä ja mahdollistaa moniammatillisen yhteistyön kustannustehokkaasti”, Puirava sanoo.

Tiedätkö millä tolalla lääkitysturvallisuus ja lääkehoidon seuranta on yksikössäsi?
Terveydenhuollon ammattilaisille suunnatussa ilmaisessa ja lyhyessä auditointikyselyssä saat alustavan käsityksen siitä, kuinka hyvin lääkehoitoon liittyvät asiat on yksikössäsi hoidettu.
Aloita kysely