Lääkehoidon seurantapalvelusta tukea kehitysvammaisten lääkehoitoon

May 3, 2021

Causalus ja Rinnekotisäätiö yhdistivät voimansa kuudeksi kuukaudeksi selvittääkseen, kuinka lääkehoidon vaikuttavuuden arviointiin kehitetyllä palvelulla voidaan parantaa kehitysvammaisten asiakkaiden lääkehoitoa. Pilotin aikana selvitimme, miten henkilökunta koki potilaiden voinnin ja lääkehoidon vaikutusten seurannan, ja kuinka lääkehoitoon liittyvien riskien ja haittavaikutusten seuranta tehostui digitaalisella työkalulla. Projektiin osallistui neljä Rinnekodin asumisen tuen palveluja tarjoavaa yksikköä ja kaksikymmentä asukasta.

Monilääkityksen haittavaikutuksiin on herätty, ja ikäihmisten lääkehoidossa on nykyään tyypillistä, että monilääkitystä pyritään vähentämään ja lääkehoitoa arvioidaan säännöllisin väliajoin. Valitettavasti ikäihmisten hoidossa kehitetyt käytännöt eivät ole vielä jalkautuneet samalla tavalla kehitysvammaisten tai psykiatristen potilaiden hoitoon, vaikka näissä ryhmissä monilääkitys on yleistä. 

Pilotissa todettiin lääkäripalvelujen olevan pirstaleisia, jolloin turvallisen lääkehoidon käytännöt voivat jäädä toteuttamatta. 


”Kokeilumme osoitti, että Causalus-ohjelma toimi kehitysvammaisten asumispalvelussa oivana työkaluna ohjaajille lääkehoidon seurannassa ja vaikutusten arvioinnissa. Yhteistyömme myös osoitti, että kokonaislääkityksiä toki arvioidaan, mutta ei selkeästikään riittävän usein.”
- Pauli Puirava, CEO


Aiemmissa tutkimuksissa, joissa lääkehoidon arvioinnilla on pyritty vähentämään lääkehaittoja (ILMA-hanke) on todettu, että lääkehoidon arvioinnin tulee olla jatkuvaa, jotta saavutetaan pysyviä tuloksia. Causalus tarjoaa tähän alustan, jossa muutokset lääkityksessä ja voinnissa ovat välittömästi moniammatillisen tiimin nähtävillä. Pilottiin osallistuneen yksikön henkilökunta totesi, että lääkehoidon vaikutusten arviointi on helpottunut ja lääkehoidon seuraamiseen ja arviointiin on yleisesti herätty. Olemmekin erityisen iloisia siitä, että nyt palvelustamme hyötyvät myös vammaishoidon asiakkaat. 

Voit lukea lisää Rinnekodin kokemuksesta täältä.


Tiedätkö millä tolalla lääkitysturvallisuus ja lääkehoidon seuranta on yksikössäsi?
Terveydenhuollon ammattilaisille suunnatussa ilmaisessa ja lyhyessä auditointikyselyssä saat alustavan käsityksen siitä, kuinka hyvin lääkehoitoon liittyvät asiat on yksikössäsi hoidettu.
Aloita kysely