Koronaeristyksen vaikutus vanhusväestön terveyteen ja monilääkityksen riskeihin

April 24, 2020

Koronaeristyksen vaikutus vanhusväestön terveyteen ja monilääkityksen riskeihin

Maaliskuussa Yhdysvaltojen psykologiyhdistys APA ilmaisi huolensa koronaeristyksen vaikutuksista vanhusväestön terveyteen. Yksinäisyydellä on linkki sairastavuuteen sekä kuolleisuuteen ja pelkona on, että koronaeristys pahentaa yksinäisyyden seurauksia entisestään.

Eristystoimilla on lyhyt- ja pitkäaikaisia vaikutuksia

Causaluksen tiimi tekee päivittäin työtä vanhusten lääkehoidon parantamiseksi ja olemmekin seuranneet miten koronakriisi on muuttanut hoivakotien toimintaa. Koska suuri osa COVID-19 kuolemista tapahtuu hoivakodeissa, on asukkaita suojeltu ottamalla käyttöön tiukat eristystoimet ja estetty kaikki hoivakotivierailut. Normaalioloissa vanhusten terveyttä ja toimintakykyä edistetään monin toimin, mutta eristyksen aikana kaikki normaalit toimet eivät ole mahdollisia.

Monilääkitys tarkoittaa usean samanaikaisen lääkkeen käyttöä. Monilääkitys oli jo ennen koronakriisiä yleistä vanhuksilla ja he kärsivät usein monilääkinnän aiheuttamista haitoista.Vaikka hoivakodeissa keksitäänkin innovatiivisia tapoja aktivoida asukkaita, on riskinä, että koronaeristyksen aikana vanhusten sairaudet pahenevat, sosiaalisten kontaktien väheneminen altistaa psyykkisille oireille ja monilääkintä lisääntyy entisestään. COVID-19-tauti voi myös jättää selviytyneisiin pitkäaikaisia oireita, jotka voivat olla rampauttavia vanhalle ja hauraalle henkilölle, mikä saattaa lisätä entisestään taakkaa vanhusväestön hyvinvoinnille.

Haittoihin on puututtava heti

Mikäli hoivakodissa ei jo systemaattisesti hallita asukkaiden lääkitystä ja pyritä vähentämään monilääkinnän haittoja, nyt on viimeistään aika toimia. Causaluksen asiantuntijat kehoittavatkin jokaista turvallista ja vastuullista lääkehoitoa toteuttavan hoivakodin tarkastelemaan omaa tilannettaan tämän osalta.

Myös yhteiskunnallisesta näkökulmasta on tärkeää seurata hoivakotien asukkaiden terveyttä ja toimintakykyä sekä tunnistaa koronaeristyksen ja COVID-19-taudin vaikutukset, jotta hoivakotien asukkaille voidaan tarjota oikea ja riittävä tuki kriisin jälkeenkin.

Me Causalus-tiimissä toivommekin, että vanhusväestön hyvinvointi saa riittävästi huomiota kun Suomessa sekä maailmalla siirrytään pandemian jälkeiseen aikaan ja suunnitellaan koronakriisin jälkihoitoa.

 

Sirkku Karinen (FT), Causaluksen teknologiajohtaja

Kirjoittaja on väitellyt syöpägenetiikasta ja johtaa nykyään Causaluksen teknistä kehitystä

Lähteet:

https://www.apa.org/news/apa/2020/03/covid-19-danger-physical-health

https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(20)30061-X/fulltext

Tiedätkö millä tolalla lääkitysturvallisuus ja lääkehoidon seuranta on yksikössäsi?
Terveydenhuollon ammattilaisille suunnatussa ilmaisessa ja lyhyessä auditointikyselyssä saat alustavan käsityksen siitä, kuinka hyvin lääkehoitoon liittyvät asiat on yksikössäsi hoidettu.
Aloita kysely