Palvelut
Causalus-nimi on johdettu englannin kielestä ja viittaa syy- ja seuraussuhteisiin. Juuri tästä on kyse: lääkityksen monimutkaiset riippuvuussuhteet ja lääkitysmuutosten vaikutukset tuodaan palvelussamme helpommin ymmärrettävään muotoon.
palvelu
Causalus on suomalainen lääkehoidon uudistaja
Olemme kehittäneet lääkehoidon kokonaisarviointiin Causalus-ohjelmiston, joka tarjoaa lääkehoidon asiantuntemusta pilvipalveluna. Ohjelmistomme seuraa lääkkeiden annostuksen ja yhteisvaikutusten ohella myös hoitovastetta ja mahdollisia haittavaikutuksia. Lääkehoidon kokonaisarviointiin on yhdistetty myös etäfarmaseuttipalvelut. Tuotamme lisäksi lääkehoitoon liittyvää koulutusta terveydenhuollon ammattilaisille.
Erotusdiagnostiikka
Erotusdiagnostiikka
Diagnostiikka, joka erottaa ja visualisoi lääkkeiden ja varsinaisen sairauden aiheuttamat oireet.
Lääkehoidon seuranta
Digitaalinen työkalu, jolla seurataan kunkin potilaan lääkehoitoa, oireita ja niiden korrelaatiota.
Erotusdiagnostiikka
Lääkehoidon seuranta
Ammattilaisten kommunikaatioalusta
Standardoitu lääkehoito
Diagnostiikka, joka erottaa ja visualisoi lääkkeiden ja varsinaisen sairauden aiheuttamat oireet.
Digitaalinen työkalu, jolla seurataan kunkin potilaan lääkehoitoa, oireita ja niiden korrelaatiota.
Läpinäkyvä, sähköinen ja älykäs lääkehoidon kokonaisarviointi- ja viestintäväline eri ammattiryhmien välille.
Yhteneväinen lääkehoidon seurantaohjelma kaikille potilaille jokaiseen potilastietojärjestelmään.
Ammattilaisten kommunikaatioalusta
Ammattilaisten kommunikaatioalusta
Läpinäkyvä, sähköinen ja älykäs lääkehoidon kokonaisarviointi- ja viestintäväline eri ammattiryhmien välille.
Lääkehoidon
seuranta
Digitaalinen työkalu, jolla seurataan kunkin potilaan lääkehoitoa, oireita ja niiden korrelaatiota.
Palvelun ominaisuudet
Title
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.
Title
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
Title
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
Title
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
Title
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
Title
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
Title
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
Title
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
Title
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
PYYDÄ TARJOUS
hyödyt
Parempaa vanhuutta lääkehoidon prosessin järkevöittämisellä
Causalus -ohjelmisto ja etäfarmaseuttipalvelu on kehitetty tiiviissä yhteistyössä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa ratkaisemaan hoitotyön arjessa esiintyviä ongelmia. Palvelusta hyötyvät tietenkin ensisijaisesti potilaat, joiden lääkityksiä optimoidaan. Lisäksi Causalus tuo merkittäviä tehokkuus-, turvallisuus ja seurantahyötyjä lääkäreille, farmaseuteille, sairaanhoitajille ja lähihoitajille. Hoitoalan yritykset ja koko yhteiskunta hyötyvät, kun lääkehoidon laatu paranee

Vanhukset ja vanhainkotien asukkaat

lupauksemme:
Parempaa elämänlaatua järkevällä lääkehoidolla
konkreettiset hyödyt:
+ Potilasturvallisuus lisääntyy
+ Elämänlaatu kohenee
+ Toimintakyky paranee
+ Lääkehaitat vähenevät
+ Tapaturmariski laskee
+ Säästöt lääkekustannuksista

Lääkärit, farmaseutit, sairaanhoitajat ja lähihoitajat

lupauksemme:
Vapautamme aikaa ja kehitämme ammattilaisten osaamista
konkreettiset hyödyt:
+ Lääketietämys lisääntyy
+ Ammatillinen osaaminen paranee
+ Lääkityksen arviointi nopeutuu
+ Lääkitysmuutosten seuranta helpottuu
+ Työteho lisääntyy ja aikaa vapautuu

Hoitoalan yritykset ja yhteiskunta

lupauksemme:
Turvallista ja läpinäkyvää lääkehoitoa kustannustehokkaasti
konkreettiset hyödyt:
+ Potilas-/asiakasturvallisuus kasvaa
+ Palvelun laatu paranee
+ Resurssitehokkuus lisääntyy
+ Lääkehaitoista johtuvat erikoissairaanhoidon kulut vähenevät
+ Lääkekustannukset laskevat
Tuloksia Causaluksen työstä*

27,628

lääkeannosta vähemmän vuodessa

18

vanhusta mukana tutkimuksessa

2,6

lääkettä vähemmän vanhusta kohden

600–700 €

suoria lääkesäästöjä vanhusta kohden
*case Tammikartanon vanhainkoti
Miten
lääkitysturvallisuus
on hoidettu yksikössäsi?
Terveydenhuollon ammattilaisille suunnatussa ilmaisessa ja lyhyessä auditointikyselyssä saat alustavan käsityksen siitä, kuinka hyvin lääkehoitoon liittyvät asiat on yksikössäsi hoidettu.
Oletko jo tutustunut
lääkehoidon uusiin
linjauksiin?
Oletko jo
tutustunut
lääkehoidon
uusiin linjauksiin?
Oletko jo
tutustunut lääkehoidon
uusiin linjauksiin?
STM julkaisi maaliskuussa 2021 uudistetun version Turvallinen Lääkehoito -oppaasta, johon kaikkien lääkkeiden kanssa työskentelevien pitäisi perehtyä. Nyt voit ladata sen helposti Causaluksen sivuilta!
Lataa opas