Meistä
Monilääkittyjen osuus Suomessa kasvaa tasaisesti
ONGELMA
Useiden lääkkeiden käyttö kasvattaa riskejä
Kun sairauksia on paljon, lääkemäärä kasvaa suureksi. Monilääkitys on tunnettu riskitekijä etenkin iäkkäiden hoidossa. Pitkä lääkelista edellyttää aina asiantuntevaa lääkityksen kokonaisarviointia, joka pitäisi toistaa aina lääkityksen tai terveydentilan muuttuessa. Resurssit kokonaisarviointien tekemiseen ovat kuitenkin monin paikoin riittämättömät.

Lääkäripalvelut etenkin vanhainkodeissa, palvelutaloissa ja muissa pitkäaikaishoidon yksiköissä ovat rajallisia ja aika kuluu helposti kiireellisemmiksi koettujen ongelmien hoitoon. Lääkehoidon kokonaisarviointien puuttuessa lääkitykseen saattaa jäädä päälle turhia tai jopa haitallisia lääkkeitä, jotka aiheuttavat hoidettavalle kustannuksia ja tarpeetonta kärsimystä.
RATKAISU
Digitaalinen lääkehoidon kokonaisarviointi
Perinteisellä tavalla toteutettu lääkehoidon kokonaisarviointi vaatii ammattilaiselta (lääkäri tai farmaseutti) paljon manuaalista työtä etenkin tiedonhakemisen ja -yhdistelemisen osalta. Pilvipohjainen Causalus-ohjelmisto (patent pending) on kehitetty ratkaisemaan monilääkityksen ongelmia.

Ohjelmisto sekä helpottaa että nopeuttaa monimutkaisen kokonaislääkityksen arviointia, seurantaa ja standardointia. Ohjelmiston tukena tarjottu etäfarmaseuttipalvelu tuo lääkityksen ammattilaisen neuvot ja mielipiteet lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan saataville sekä edesauttaa moniammatillisen yhteistyön kehittymistä.

Causaluksen ohjelmisto on CE-merkitty lääkinnällinen laite, ja tuotekehitystämme ohjaa laatujärjestelmä joka perustuu seuraaville standardeille: EN ISO 14971, EN ISO 15223, EN ISO 62304, EN ISO 62366. Ratkaisumme on tietoturvallinen, ja noudatamme ISO 27001 standardia.
Moniosaajat lääkehoidon järkeistämisen asialla
Causalusta kehittävä tiimi koostuu kokeneista terveydenhuollon, tietotekniikan ja tuote- ja palvelukehityksen ammattilaisista. Tiimissä yhdistyy vuosikymmenten kokemus terveydenhuollon kliinisestä osaamisesta sekä uusien tuotteiden ja liiketoiminnan kehittämisestä.
JOHTO
Pauli Puirava
Toimitusjohtaja
Farmaseutti
Sirkku Karinen
Teknologiajohtaja
FT (Lääketiede)
FM (Tietojenkäsittely)
Panu Engelvuori
Operatiivinen johtaja
KTM
Wintom Zecarias
Kaupallinen johtaja
Valt. tieteiden YO
MYYNTI
Merja Laaksonen
Asiakkuuspäällikkö
Riku ruhanen
‍‍
Tuotejohtaja
Kaikki alkoi yhdestä kysymyksestä
Kaikki lähti liikkeelle kysymyksestä: Miten järkevän lääkehoidon piiriin pääsisi mahdollisimman moni ikäihminen?
Pauli kasvoi farmaseuttiperheessä ja lääkehoitoon liittyvät mahdollisuudet ja haasteet kiehtoivat häntä jo lapsena – urasuunnitelmat olivat selvät. Kun Pauli valmistui farmaseutiksi, perinteinen työ apteekin tiskin takana ei kuitenkaan houkutellut. Hän tiesi haluavansa tehdä töitä kentällä, tähän oli innostanut Englannin opintomatkalta mukaan tarttunut kiehtova idea.

Moniammatillinen yhteistyö ratkaisu lääkehoitoon Englannissa Pauli oli tutustunut malliin, jossa jokaisella sairaalaosastolla oli oma farmaseuttinsa. Moniammatillisen yhteistyön ansiosta potilaiden lääkitykset oli optimoitu ideaalitasolle. Tämä kokemus innosti Paulia hankkimaan Suomessa lääkehoidon kokonaisarvioinnin (LHKA) erityispätevyyden.

Hän alkoi tehdä arviointeja hoivakodeissa – hyvällä menestyksellä. Monessa hoivakodissa Paulin käyntejä odotettiin innolla, koska hänen tekemänsä työn tulokset realisoituvat hoivakodin arjessa hyvin konkreettisesti. Asukkaiden vointi parani, henkilökunnan resursseja vapautui ja lääkekulut laskivat.
Turvallista lääkehoitoa joka hoivakotiin
Pauli on tehnyt lääkehoidon arviointeja hoivakodeissa vuodesta 2009, jo yli kymmenen vuotta. Vaikuttava ja laadukas työ hoivakotien asukkaiden elämänlaadun parantamiseksi sai hänet pohtimaan, miten turvallista ja tehokasta lääkehoitoa voitaisiin tarjota vanhuksille hoivayksikön koosta riippumatta.

Pauli alkoi ideoida digitaalista työkalua, jonka avulla lääkehoidon seuranta ja arviointi olisi jatkuvaa ja moni-ammatillinen yhteistyö jouhevaa.

Ensin hän esitteli ideaansa geriatri Jouko Laurilalle, mutta pian tiimiin liittyi joukko tutkijoita, ohjelmointiguruja ja liiketoiminnan ammattilaisia, jotka lähtivät yhteisvoimin tavoittelemaan tätä tärkeää tavoitetta.

Nyt tuo yhden miehen unelma on meidän koko Causaluksen tiimin unelma. Me haluamme tuoda suomalaisen lääkehoidon arviointi- ja seurantapalvelun kaikkien saataville, jotta kenenkään ei tarvitsisi turhaan kärsiä lääkityksen haittavaikutuksista tai tehottomasta lääkityksestä.
pauli puirava mediassa
tulokset
Tuloksia Paulin työstä: Case Veikkola

Vuonna 2010 Pauli aloitti yhteistyön Tammikartanon vanhainkodin kanssa Veikkolassa. Vuoden mittaisesessa lääkehoidon kokonaisarvioinnissa oli mukana 18 vanhusta. Lääkitystä säädettiin ja seurattiin.

Tehokkuutta seurattiin, ja tulokset kirjattiin tietysti ylös. Ne puhuvat puolestaan.

Mutta numeroiden lisäksi myös inhimilliset saavutukset olivat merkittäviä. Vanhukset oppivat syömään uudelleen ja heidän toimintakykynsä ja liikkuvuutensa parani. Nukkumisvaikeudet, kivut ja pahoinvointi vähenivät. Vanhusten kohentunut kunto helpotti myös merkittävästi hoitohenkilökunnan työtä ja toi resurssisäästöjä vanhainkodille.

18

vanhusta mukana tutkimuksessa

27,628

lääkeannosta vähemmän vuodessa

2,6

lääkettä vähemmän vanhusta kohden

600–700 €

suoria lääkesäästöjä vanhusta kohden
Miten
lääkitysturvallisuus
on hoidettu yksikössäsi?
Terveydenhuollon ammattilaisille suunnatussa ilmaisessa ja lyhyessä auditointikyselyssä saat alustavan käsityksen siitä, kuinka hyvin lääkehoitoon liittyvät asiat on yksikössäsi hoidettu.
Oletko jo tutustunut
lääkehoidon uusiin
linjauksiin?
Oletko jo
tutustunut
lääkehoidon
uusiin linjauksiin?
Oletko jo
tutustunut lääkehoidon
uusiin linjauksiin?
STM julkaisi maaliskuussa 2021 uudistetun version Turvallinen Lääkehoito -oppaasta, johon kaikkien lääkkeiden kanssa työskentelevien pitäisi perehtyä. Nyt voit ladata sen helposti Causaluksen sivuilta!
Lataa opas