Blogi
blogi

Tutustu Causaluksen koulutukselliseen sisältöön blogissamme!

Causalus-ohjelmisto on nyt CE-merkitty
17.9.2020
Helsingissä toimiva terveysteknologiayritys Causalus Oy on ilmoittanut lääkinnällisen laitteen CE-merkinnästä ensimmäiselle tuotteelleen.
Koronaeristyksen vaikutus vanhusväestön terveyteen ja monilääkityksen riskeihin
24.4.2020
Maaliskuussa Yhdysvaltojen psykologiyhdistys APA ilmaisi huolensa koronaeristyksen vaikutuksista vanhusväestön terveyteen. Yksinäisyydellä on linkki sairastavuuteen sekä kuolleisuuteen ja pelkona on, että koronaeristys pahentaa yksinäisyyden seurauksia entisestään.
Mitä lääkehoidon arviointi tarkoittaa?
19.11.2019
Suomeen on vuosien saatossa vakiintunut termi lääkehoidon kokonaisarviointi, eli tuttavallisemmin LHKA. Englanniksi vastaava termi on Medication Review (MR). Lääkehoidon (kokonais)arvioinnissa, etenkin Suomessa ja farmasian alan ammattilaisen suorittamana, on kyse verrattain uudesta asiasta.
Iäkkäiden lääkehoidon kompastuskivet – ja kuinka niistä selvitään
24.4.2020
Iäkkäiden lääkehoidot puhuttavat todella paljon ja mediasta olemme saaneet lukea iäkkäiden lääkitysongelmista. Lääkitysongelmia on esiintynyt laajasti ja tiuhaan erityisesti erilaisissa palveluasumisen yksiköissä.
Kroonisen munuaisten vajaatoiminnan hoito
8.11.2019
Munuaisten vajaatoimintaa sairastavien määrä kasvaa. Siihen on monia syitä, mutta suurimpia syitä siihen ovat aikuistyypin diabeteksen yleistyminen ja väestön ikääntyminen.
Tiedätkö millä tolalla lääkitysturvallisuus ja lääkehoidon seuranta on yksikössäsi?
Terveydenhuollon ammattilaisille suunnatussa ilmaisessa ja lyhyessä auditointikyselyssä saat alustavan käsityksen siitä, kuinka hyvin lääkehoitoon liittyvät asiat on yksikössäsi hoidettu.
Aloita kysely