Blogi
blogi

Tutustu Causaluksen koulutukselliseen sisältöön blogissamme!

Lääkehoidon seurantapalvelusta tukea kehitysvammaisten lääkehoitoon
3.5.2021
Causalus ja Rinnekotisäätiö tekivät yhteistyössä puolen vuoden pilottijakson.
Turvallinen lääkehoito on tiimityötä
10.4.2021
STM julkaisi maaliskuussa 2021 uudistetun version Turvallinen Lääkehoito -oppaasta, johon kaikkien lääkkeiden kanssa työskentelevien tulisi perehtyä.
Miten etäpalvelut parantavat lääkehoidon turvallisuutta?
10.4.2021
Pandemian aikana myös terveydenhuolto on siirtynyt entistä enemmän etäpalvelujen varaan ja valmistanut meitä siihen, että etätyö on tullut jäädäkseen.
Causalus-ohjelmisto on nyt CE-merkitty
11.4.2021
Helsingissä toimiva terveysteknologiayritys Causalus Oy on ilmoittanut lääkinnällisen laitteen CE-merkinnästä ensimmäiselle tuotteelleen.
Koronaeristyksen vaikutus vanhusväestön terveyteen ja monilääkityksen riskeihin
10.4.2021
Maaliskuussa Yhdysvaltojen psykologiyhdistys APA ilmaisi huolensa koronaeristyksen vaikutuksista vanhusväestön terveyteen. Yksinäisyydellä on linkki sairastavuuteen sekä kuolleisuuteen ja pelkona on, että koronaeristys pahentaa yksinäisyyden seurauksia entisestään.
Mitä lääkehoidon arviointi tarkoittaa?
10.4.2021
Suomeen on vuosien saatossa vakiintunut termi lääkehoidon kokonaisarviointi, eli tuttavallisemmin LHKA. Englanniksi vastaava termi on Medication Review (MR). Lääkehoidon (kokonais)arvioinnissa, etenkin Suomessa ja farmasian alan ammattilaisen suorittamana, on kyse verrattain uudesta asiasta.
Läkkäiden lääkehoidon kompastuskivet – ja kuinka niistä selvitään
10.4.2021
Iäkkäiden lääkehoidot puhuttavat todella paljon ja mediasta olemme saaneet lukea iäkkäiden lääkitysongelmista. Lääkitysongelmia on esiintynyt laajasti ja tiuhaan erityisesti erilaisissa palveluasumisen yksiköissä.
Kroonisen munuaisten vajaatoiminnan hoito
10.4.2021
Munuaisten vajaatoimintaa sairastavien määrä kasvaa. Siihen on monia syitä, mutta suurimpia syitä siihen ovat aikuistyypin diabeteksen yleistyminen ja väestön ikääntyminen.
Miten
lääkitysturvallisuus
on hoidettu yksikössäsi?
Terveydenhuollon ammattilaisille suunnatussa ilmaisessa ja lyhyessä auditointikyselyssä saat alustavan käsityksen siitä, kuinka hyvin lääkehoitoon liittyvät asiat on yksikössäsi hoidettu.
Oletko jo tutustunut
lääkehoidon uusiin
linjauksiin?
Oletko jo
tutustunut
lääkehoidon
uusiin linjauksiin?
Oletko jo
tutustunut lääkehoidon
uusiin linjauksiin?
STM julkaisi maaliskuussa 2021 uudistetun version Turvallinen Lääkehoito -oppaasta, johon kaikkien lääkkeiden kanssa työskentelevien pitäisi perehtyä. Nyt voit ladata sen helposti Causaluksen sivuilta!
Lataa opas