Blogi
blogi

Tutustu Causaluksen koulutukselliseen sisältöön blogissamme!

Mitä lääkehoidon arviointi tarkoittaa?
Suomeen on vuosien saatossa vakiintunut termi lääkehoidon kokonaisarviointi, eli tuttavallisemmin LHKA. Englanniksi vastaava termi on Medication Review (MR). Lääkehoidon (kokonais)arvioinnissa, etenkin Suomessa ja farmasian alan ammattilaisen suorittamana, on kyse verrattain uudesta asiasta.
October 11, 2019
Iäkkäiden lääkehoidon kompastuskivet – ja kuinka niistä selvitään
Iäkkäiden lääkehoidot puhuttavat todella paljon ja mediasta olemme saaneet lukea iäkkäiden lääkitysongelmista. Lääkitysongelmia on esiintynyt laajasti ja tiuhaan erityisesti erilaisissa palveluasumisen yksiköissä.
November 8, 2019
Kroonisen munuaisten vajaatoiminnan hoito
Munuaisten vajaatoimintaa sairastavien määrä kasvaa. Siihen on monia syitä, mutta suurimpia syitä siihen ovat aikuistyypin diabeteksen yleistyminen ja väestön ikääntyminen.
November 8, 2019
Tiedätkö millä tolalla lääkitysturvallisuus ja lääkehoidon seuranta on yksikössäsi?
Terveydenhuollon ammattilaisille suunnatussa ilmaisessa ja lyhyessä auditointikyselyssä saat alustavan käsityksen siitä, kuinka hyvin lääkehoitoon liittyvät asiat on yksikössäsi hoidettu.
Aloita kysely