Blogi
blogi

Tutustu Causaluksen koulutukselliseen sisältöön blogissamme!

Mitä lääkehoidon arviointi tarkoittaa?
19.11.2019
Suomeen on vuosien saatossa vakiintunut termi lääkehoidon kokonaisarviointi, eli tuttavallisemmin LHKA. Englanniksi vastaava termi on Medication Review (MR). Lääkehoidon (kokonais)arvioinnissa, etenkin Suomessa ja farmasian alan ammattilaisen suorittamana, on kyse verrattain uudesta asiasta.
Iäkkäiden lääkehoidon kompastuskivet – ja kuinka niistä selvitään
24.11.2019
Iäkkäiden lääkehoidot puhuttavat todella paljon ja mediasta olemme saaneet lukea iäkkäiden lääkitysongelmista. Lääkitysongelmia on esiintynyt laajasti ja tiuhaan erityisesti erilaisissa palveluasumisen yksiköissä.
Kroonisen munuaisten vajaatoiminnan hoito
8.11.2019
Munuaisten vajaatoimintaa sairastavien määrä kasvaa. Siihen on monia syitä, mutta suurimpia syitä siihen ovat aikuistyypin diabeteksen yleistyminen ja väestön ikääntyminen.
Tiedätkö millä tolalla lääkitysturvallisuus ja lääkehoidon seuranta on yksikössäsi?
Terveydenhuollon ammattilaisille suunnatussa ilmaisessa ja lyhyessä auditointikyselyssä saat alustavan käsityksen siitä, kuinka hyvin lääkehoitoon liittyvät asiat on yksikössäsi hoidettu.
Aloita kysely