Digitaalinen lääkehoidon arviointi minimoi lääkityksen haitat ja maksimoi hyödyt sekä parantaa elämänlaatua ja turvallisuutta.
lääkehoidon-arviointi-palvelulääkehoidon-arviointi-vanhusten
Lääkehoidon arvioinnin ratkaisu asiantuntijatuella
Intohimona lääkehoidon järkeistäminen
Causalus-palvelumme on kehitetty yhteistyössä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa ratkaisemaan monilääkityksen ongelmia. Palvelu seuraa lääkkeiden annostuksen ja yhteisvaikutusten ohella hoitovastetta ja mahdollisia haittavaikutuksia. Digitaalinen lääkehoidon kokonaisarviointi ja sitä tukevat etäfarmaseuttipalvelut voidaan räätälöidä asiakaskohtaisesti. Potilasturvallisuus on meille ensisijaisen tärkeää, ja siksi Causaluksen ohjelmisto on CE-merkitty lääkinnällinen laite.
Causaluksen taustalla on vuodesta 2009 lähtien lääkehoidon arviointeja tehneen kokeneen farmaseutin intohimo ravistella hoivakotien vanhusten lääkehoidon toimintatapoja. Työssä on todistettu, miten moniammattillinen lääkehoidon arviointi kohentaa monilääkittyjen vointia, laskee lääkekuluja ja vapauttaa terveyden- ja sosiaalihuollon henkilökunnan resursseja. Causalus on askel pidemmälle perinteisestä arvioinnista – digitaalinen palvelu jokaiselle monilääkitylle ja kaikille hoitoyksiköille.
LUPAUKSEMME YKSITYISASIAKKAILLE:
LUPAUKSEMME HOIVA-ALALLE:
Parempaa elämänlaatua järkevällä lääkehoidolla
Vapautamme aikaa ja kehitämme osaamista
Potilasturvallisuus lisääntyy
Elämänlaatu kohenee
Toimintakyky paranee
Lääkehaitat vähenevät
Tapaturmariski laskee
Lääkekustannukset hallintaan
Lääkitysturvallisuus paranee
Ammatillinen osaaminen paranee
Lääkehoidon arviointi nopeutuu
Lääkitysmuutosten seuranta helpottuu
Asiakkaiden vointi kohenee ja hoitoisuus helpottuu
Työteho lisääntyy ja aikaa vapautuu
LUPAUKSEMME YKSITYISASIAKKAILLE:
Parempaa elämänlaatua järkevällä lääkehoidolla
Potilasturvallisuus lisääntyy
Elämänlaatu kohenee
Toimintakyky paranee
Lääkehaitat vähenevät
Tapaturmariski laskee
Säästöt lääkekustannuksissa
LUPAUKSEMME HOIVA-ALALLE:
Vapautamme aikaa ja kehitämme osaamista
Lääkitysturvallisuus paranee
Ammatillinen osaaminen paranee
Lääkityksen arviointi nopeutuu
Lääkitysmuutosten seuranta helpottuu
Asiakkaiden vointi kohenee ja hoitoisuus helpottuu
Työteho lisääntyy ja aikaa vapautuu
ONGELMA
Useiden lääkkeiden käyttö kasvattaa riskejä
Kun sairauksia on paljon, lääkemäärä kasvaa suureksi. Monilääkitys on tunnettu riskitekijä etenkin iäkkäiden hoidossa. Pitkä lääkelista edellyttää aina asiantuntevaa lääkityksen kokonaisarviointia, joka pitäisi toistaa aina lääkityksen tai terveydentilan muuttuessa. Resurssit kokonaisarviointien tekemiseen ovat kuitenkin monin paikoin riittämättömät.
Lääkäripalvelut niin pitkäaikaishoidon yksiköissä (vanhainkodit, palvelutalot jne.) kuin myös kotihoidon ja itsenäisesti asuvien monilääkittyjen piirissä ovat rajallisia ja aika kuluu helposti kiireellisemmiksi koettujen ongelmien hoitoon. Lääkehoidon kokonaisarviointien puuttuessa lääkitykseen saattaa jäädä päälle turhia tai jopa haitallisia lääkkeitä, jotka aiheuttavat monilääkitylle ihmiselle kustannuksia ja tarpeetonta kärsimystä.
RATKAISU
Lääkehoidon arviointi ja jatkuva seuranta
Perinteisellä tavalla toteutettu lääkehoidon arviointi vaatii ammattilaiselta (lääkäri tai farmaseutti) paljon manuaalista työtä etenkin tiedonhakemisen ja -yhdistelemisen osalta. Lääkehoidon seuranta on myös hankalaa toteuttaa, mistä syystä arvioinnin jälkeen mahdollisesti tehtyjen lääkitysmuutostoimenpiteiden toteutus, teho ja turvallisuus jäävät usein epäselviksi.

Causaluksen kokonaisvaltainen lääkehoidon arviointi mullistaa perinteisellä tavalla toteutetun lääkehoidon arviointiprosessin ja mahdollistaa tehokkaan arvioinnin lisäksi myös jatkuvan seurannan ja lääkityksen optimoinnin. Palvelussamme yhdistyy Suomen parhaat lääkehoidon osaajat, uudistettu arviointimentelmä sekä käyttämämme Causalus-ohjelmisto (patent pending), joka on kehitetty ratkaisemaan monilääkityksen ongelmia.
Ohjelmisto ja uusittu prosessi helpottavat ja nopeuttavat merkittävästi kokonaislääkityksen arviointia, seurantaa ja standardointia. Näin omat etäfarmaseuttimme ja -lääkärimme voivat tuoda lääkityksen ammattilaisten neuvot ja mielipiteet kaikille niitä kaipaaville, oli sitten kyse hoitohenkilökunnasta tai vaikkapa monilääkitystä potilaasta itsestään tai tämän omaisista.

Causaluksen kehittämä ohjelmisto on CE-merkitty, ja sen kehittämistä sekä tieto- ja potilasturvallisuutta valvotaan kansainvälisiin standardeihin perustuvan laatujärjestelmän avulla.
MITÄ ASIAKKAAMME MEISTÄ SANOVAT?
“Causaluksen avulla lääkehoidon seuraaminen on huomattavasti helpompaa ja systemaattisempaa. Nyt seurantaan osallistuvat kaikki omahoitajat. Oikean lääkehoidon avulla asukkaiden oireet ovat vähentyneet ja vointi kohentunut. Asukkaat ovat mm. päässeet liikkumaan paremmin, mikä lisää elämänlaatua monella tavalla. Olemme oppineet valtavasti lääkehoidon kokonaisvaltaisesta vaikutuksesta ihmiseen.”
Vastaava hoitaja Maria Juuso, Villa Tapiola
75%
75% hoitajista huomasi asukkaiden levottomuuden vähentyneen ja 70% asukkaiden aggression vähentyneen 18kk aikana, kun Causalus otettiin käyttöön.
26%
Haittaoirepisteet vähenivät keskim. 25.6% ja 15 asukkaalla 44:stä katosi vähintään yksi oire kokonaan.
“Lääkehoidon vaikutusten arviointi on yleisesti koettu vaikeaksi. Causalus-ohjelma toi helpotusta niin seurantaan kun arviointiinkin. Lääkehoidon toteuttamiseen ja asiakkaan lääkityksen arviointiin kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota ja lääkitykseen liittyvistä asioista keskustellaan avoimemmin yhdessä työryhmän kesken.”
Yksikönjohtaja Viva Sippola, Rinnekoti
“Causaluksen käyttäminen on ollut yllättävän helppoa, ja digitaalinen työkalu lääkehoidon seurantaan helpottaa valtavasti työtä.”
Osastonhoitaja Sanna Kivimäki, Puotilan palvelutalo
67
NPS suosittelu-indeksissä yli 50 on erinomainen tulos, ja Gauis-säätiön käyttäjäkyselyssä NPS oli 67.
12
Causalus ollut käytössä Puotilan palvelutalossa ja Heseva-kodissa 12kk.
“Kärsin pitkään selittämättömistä oireista, enkä saanut terveydenhuollosta apua vaivoihini. Käytin 12 eri lääkettä säännöllisesti. Lääkehoidon optimoinnin avulla lääkehaitat vähenivät ja oloni kohdeni niin, että kykenin palaamaan pitkältä sairauslomalta takaisin työelämään.”
Mies, 60-vuotta, 2-tyypin diabetes & verenpainelääkitys
LUE LISÄÄ BLOGISTAMME
Liity sähköpostilistallemme niin opit lisää järkevästä lääkehoidosta, kuulet kollegoidesi kokemuksista ja saat tietoa Causaluksen kehityksestä sekä uusista lanseerauksistamme.