Kumppanisi järkevän lääkehoidon toteuttamisessa
LUE LISÄÄ
Lue lisää
tehtävämme
Parannamme hoivakodissa asuvien vanhusten elämänlaatua optimoimalla lääkityksen turvalliseksi. Palvelumme minimoi lääkkeiden haittavaikutukset ja maksimoi hyödyt.
asiakkaitamme
meistä

Intohimona lääkehoidon järkeistäminen

Causaluksen taustalla on kokeneen farmaseutin intohimo parantaa hoivakotien vanhusten lääkehoitoa. Pauli Puirava on tehnyt lääkehoidon kokonaisarviointeja vuodesta 2009. Työssään hän on todistanut, miten moniammattillinen lääkehoito kohentaa vanhusten vointia, laskee lääkekuluja ja vapauttaa henkilökunnan resursseja. Causalus on askel pidemmälle – palvelu joka hoivakodille.

Lue lisää
palvelut

Lääkehoidon kokonaisarvionnin ratkaisu asiantuntijatuella

Causalus-ohjelmistomme on kehitetty ratkaisemaan monilääkityksen ongelmia. Ohjelmisto seuraa lääkkeiden annostuksen ja yhteisvaikutusten ohella hoitovastetta ja mahdollisia haittavaikutuksia. Järkevään digitaaliseen lääkehoidon kokonaisarviointiin on yhdistetty etäfarmaseuttipalvelut.

Lue lisää
blogi

Tutustu turvallisen lääkehoidon tietoiskuihin, koulutuksiin ja kuulumisiin Suomesta ja ulkomailta

Mitä lääkehoidon arviointi tarkoittaa?
October 11, 2019

Suomeen on vuosien saatossa vakiintunut termi lääkehoidon kokonaisarviointi, eli tuttavallisemmin LHKA. Englanniksi vastaava termi on Medication Review (MR). Lääkehoidon (kokonais)arvioinnissa, etenkin Suomessa ja farmasian alan ammattilaisen suorittamana, on kyse verrattain uudesta asiasta.

Iäkkäiden lääkehoidon kompastuskivet – ja kuinka niistä selvitään
September 13, 2019

Iäkkäiden lääkehoidot puhuttavat todella paljon ja mediasta olemme saaneet lukea iäkkäiden lääkitysongelmista. Lääkitysongelmia on esiintynyt laajasti ja tiuhaan erityisesti erilaisissa palveluasumisen yksiköissä.

Tiedätkö millä tolalla lääkitysturvallisuus ja lääkehoidon seuranta on yksikössäsi?
Terveydenhuollon ammattilaisille suunnatussa ilmaisessa ja lyhyessä auditointikyselyssä saat alustavan käsityksen siitä, kuinka hyvin lääkehoitoon liittyvät asiat on yksikössäsi hoidettu.
Aloita kysely